L: Change the World

(2009)

L: Change the World Cast

Cast
Ken'ichi Matsuyama Ken'ichi Matsuyama L
Sota Aoyama Sota Aoyama Detective Matsuda
Shunji Fujimura Shunji Fujimura Watari
Tatsuya Fujiwara Tatsuya Fujiwara Light Yagami
Mayuko Fukuda Mayuko Fukuda Maki Nikaido
Narushi Fukuda Narushi Fukuda BOY
Sei Hiraizumi Sei Hiraizumi Dr. Koichi Matsudo
Shigeki Hosokawa Shigeki Hosokawa FBI Agent Ray
Renji Ishibashi Renji Ishibashi Shin Kagami
Yuta Kanai Yuta Kanai Tamotsu Yoshizawa
Youki Kudoh Youki Kudoh Dr. Mikiko Kujo
Tim Man Tim Man Scientist
Bokuzô Masana Bokuzô Masana Asao Konishi
Thomas J. Melesky Thomas J. Melesky Arms Dealer
Shido Nakamura Shido Nakamura Ryuuk
Kazuki Namioka Kazuki Namioka F
Kiyotaka Nanbara Kiyotaka Nanbara Hideaki Suruga
Megumi Satô Megumi Satô Hatsune Misawa
Asaka Seto Asaka Seto Naomi Misora
Ron Smoorenburg Ron Smoorenburg Sergeant
Directors
Hideo Nakata Hideo Nakata Director

Top Movies