Princess Mononoke Cast

Yôji Matsuda Yôji Matsuda Ashitaka
Yuriko Ishida Yuriko Ishida San
Yûko Tanaka Yûko Tanaka Eboshi-gozen
Kaoru Kobayashi Kaoru Kobayashi Jiko-bô
Masahiko Nishimura Masahiko Nishimura Kouroku
Tsunehiko Kamijô Tsunehiko Kamijô Gonza
Sumi Shimamoto Sumi Shimamoto Toki
Tetsu Watanabe Tetsu Watanabe Yama-inu
Mitsuru Satô Mitsuru Satô Tatari-gami
Akira Nagoya Akira Nagoya Usi-kai
Akihiro Miwa Akihiro Miwa Moro-no-kimi
Mitsuko Mori Mitsuko Mori Hii-sama
Hisaya Morishige Hisaya Morishige Okkoto-nusi
Pamela Adlon Pamela Adlon Additional Voices
Gillian Anderson Gillian Anderson Moro
Lewis Arquette Lewis Arquette Additional Voices
Corey Burton Corey Burton Additional Voices
Jennifer Cihi Jennifer Cihi Tatara's Women Song
Billy Crudup Billy Crudup Ashitaka
Claire Danes Claire Danes San
Princess Mononoke Directors
Hayao Miyazaki Hayao Miyazaki Director
Princess Mononoke Writers
Hayao Miyazaki Hayao Miyazaki Writer

Top Movies