Peter Jackson

Peter Jackson Credits

Peter Jackson Movies

The Lovely Bones

The Lovely Bones

 • December 11th, 2009
 • 135 mins
 • PG-1331%
Star Wars: The Legacy Revealed

Star Wars: The Legacy Revealed

 • May 28th, 2007
 • 155 mins
 • Unrated
Hot Fuzz

Hot Fuzz

 • April 20th, 2007
 • 121 mins
 • R91%
The Sci-Fi Boys

The Sci-Fi Boys

 • April 27th, 2006
 • 80 mins
 • Unrated
King Kong

King Kong

 • December 14th, 2005
 • 187 mins
 • PG-1384%
King Kong: Peter Jackson's Production Diaries

King Kong: Peter Jackson's Production Diaries

 • December 13th, 2005
 • 232 mins
 • Unrated
Ringers - Lord of the Fans

Ringers - Lord of the Fans

 • January 21st, 2005
 • 97 mins
 • PG-13
The Lord of The Rings: The Return of The King

The Lord of The Rings: The Return of The King

 • December 17th, 2003
 • 201 mins
 • PG-1395%
The Lord of The Rings: The Two Towers

The Lord of The Rings: The Two Towers

 • December 18th, 2002
 • 179 mins
 • PG-1396%
The Lord of the Rings: Fellowship of the Ring

The Lord of the Rings: Fellowship of the Ring

 • December 19th, 2001
 • 178 mins
 • PG-13
The Frighteners

The Frighteners

 • July 19th, 1996
 • 106 mins
 • R64%
Forgotten Silver

Forgotten Silver

 • October 28th, 1995
 • 53 mins
 • Unrated100%
Heavenly Creatures

Heavenly Creatures

 • November 16th, 1994
 • 108 mins
 • R94%
Braindead

Braindead

 • February 12th, 1993
 • 97 mins
 • R
Bad Taste

Bad Taste

 • June 1st, 1989
 • 91 mins
 • R68%

Peter Jackson TV Shows

Entourage

Entourage