Yimou Zhang

Latest 'Yimou Zhang' News

Director Yimou Zhang Replaces Edward Zwick on The Great Wall

Director Yimou Zhang Replaces Edward Zwick on The Great Wall

The 13 Women of Nanjing Christian Bale Set Photo

The 13 Women of Nanjing Christian Bale Set Photo

Christian Bale to Star in Nanjing Heroes

Christian Bale to Star in Nanjing Heroes