Quill: The Life of a Guide Dog (2004)

 • Latest Articles
 • Movie Details

Latest 'Quill: The Life of a Guide Dog' News

Quill: The Life of a Guide Dog (2004)
81%
Release Date
March 13th, 2004
Director
 • Yoichi Sai
Writers
 • Ryohei Akimoto
 • Kengo Ishiguro
 • Shoichi Maruyama
 • Yoshihiro Nakamura
Cast
 • Kaoru Kobayashi
 • Kippei Shiina
 • Teruyuki Kagawa
 • Keiko Toda
 • Tomoka Kurotani
 • Shinobu Terajima